Matematik Bölümü Seminerleri : “Nesneler Teorisi”

Konu :  Nesneler Teorisi

Konuşmacı : Uğur EKREN

Tarih: 12.12.2018

Saat: 15:00

Yer: Matematik Bölümü D-II

Özet/Abstract:   Fenomenoloji akımının kurucusu Edmund Husserl'in hocası Franz Brentano 'Empirik Bakış Açısından Psikoloji' adlı temel eserinde Ortaçağ'dan devşirdiği 'intentionalite' teziyle hem Fenomenolojinin kuruluşunda hem de Analitik Felsefe geleneğinin kuruluşunda etkili olmuştur. Bu tezi geliştiren öğrencisi Alexius von Meinong varolmayan nesneleri de içine alan 'nesneler teorisi' tezini ortaya atarak yeni bir ontoloji, mantık ve semantik anlayış ile Analitik Felsefe geleneğini ve çağımız  felsefesini derinden etkilemiştir.


Yaklaşan Etkinlikler

Konum