Matematik Bölümü Seminerleri : "In silico Biyoloji: Omik Teknolojilerden Sentetik Biyolojiye"

Konu: "In silico Biyoloji: Omik Teknolojilerden Sentetik Biyolojiye" 

Konuşmacı: Şule ARI

Tarih: 24 Ekim 2018 

Saat: 15:00

Yer : Matematik Bölümü D-II

Özet/Abstract: Günümüzde yaşam bilimlerinde ve moleküler biyolojideki hızlı veri birikimi, bulguların analizinde matematiksel yaklaşımların kullanımını artırmıştır. Genotip-fenotip ilişkisinin aydınlatılmasına odaklanmış olan yaşam bilimleri 2000’li yıllardan itibaren gelişen süreçteki olağanüstü ilerlemeyi, İnsan Genom Projesi’nin önünü açtığı “omik teknolojileri” ile gerçekleştirmiş ve bu teknolojiler kullanılarak farklı biyolojik sistemler düzeyinde veri analizleri yapılabilir hale gelmiştir. Biyolojik bileşenlerin yapı ve işlev gibi özelliklerinin anlaşılması için kullanılan tekli analizlere dayanan geleneksel yöntemin tersine, sistem biyoloji yaklaşımı, bu bileşenlerin oluşturduğu karmaşık ağların etkileşimlerini aydınlatmaya odaklanmıştır. Genetik varyasyonlar, hastalıkların genetik mekanizmalarının aydınlatılması, kanserleşme ve gelişim gibi karmaşık biyolojik süreçlerin araştırılmasında kullanılan modern ve güvenilir bir yaklaşım haline gelmiş olan sistem biyoloji, mühendislik uygulamalarının yardımıyla “sentetik biyoloji”nin doğuşuna neden olmuştur. Çok karmaşık özellikteki biyolojik sistemlerin araştırılması, anlaşılması ve amaca uygun şekilde geliştirilmesi, özellikle sağlık, çevre, enerji, akıllı biyomateryal üretimi, kimya vb. endüstrilerde kullanılmak üzere hem insanlığa hem de biyoteknolojiye hizmet etmek amacıyla artan şekilde devam etmektedir. Yaklaşan Etkinlikler

International Workshop on Harmonic Analysis and Operator Theory

Konum