Matematik Bölümü Seminerleri : "4-boyutlu farklı metrik işaretli manifoldlar üzerindeki reküran tensör alanları"

Konu: "4-boyutlu farklı metrik işaretli manifoldlar üzerindeki reküran tensör alanları" 

Konuşmacı: Bahar KIRIK

Tarih: 24 Ekim 2018 

Saat: 14:00

Yer : Matematik Bölümü D-II

Özet/Abstract: Bu konuşmada, (+, +, -, -), (+, +, +, -) ve (+, +, +, +) metrik işaretlerine sahip 4-boyutlu manifoldlar üzerindeki ikinci mertebeden simetrik ve anti-simetrik olan tensör alanlarından bahsedilecektir. İlk olarak, 4-boyutlu manifoldlar üzerindeki bazı geometrik yapılar hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, reküran tensör alanları incelenecektir. İkinci mertebeden simetrik ve anti-simetrik tensör alanlarının söz konusu manifoldlar üzerindeki sınıflandırılmaları göz önüne alınarak reküran olma problemleri araştırılacaktır. Son olarak, bu kavramların dolanım teorisiyle ilişkisinden bahsedilecektir ve bazı sonuçlar verilecektir.


Yaklaşan Etkinlikler

International Workshop on Harmonic Analysis and Operator Theory

Konum